Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Sådan kommer du i betragtning

Legatet skal dække den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem udlandsstipendieordningen, dog maksimalt 20.000 kr. Du kan dog ikke komme i betragtning til et legat, hvis den studieafgift, du skal betale til den udenlandske uddannelsesinstitution, kun er op til 5.000 kr. højere end det, du kan få tildelt gennem udlandsstipendieordningen.

Du kan komme i betragtning til at modtage et legat fra Dansk Studiefond, hvis du

  1. er optaget på en uddannelsesinstitution i udlandet, har sagt ja til optagelsen og tager hele uddannelsen ved pågældende uddannelsesinstitution, eller
  2. er optaget på en uddannelsesinstitution i Danmark og tager et meriterende ophold på en uddannelsesinstitution i udlandet på minimum et semesters varighed (svarende til minimum 30 ECTS).

Tildeling af legatet er betinget af, at 

  • uddannelsen er tilrettelagt på fuld tid, og som minimum udløser 30 meritgivende ECTS-points pr. semester
  • du er berettiget til dansk SU
  • du selv betaler hele eller en del af studieafgiften

Tildeling af legat

Du kan kun få tildelt legatet det halvår, du påbegynder din uddannelse i udlandet, det vil sige i første halvår (forårssemestret), hvad angår uddelingen i januar, og i andet halvår (efterårssemestret), hvad angår uddelingen i september.

Legatet gives til dækning af den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem udlandsstipendieordningen, dog maksimalt 20.000 kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at udbetalingen af legatet er betinget af, at du har en konto i et pengeinstitut i Danmark.

Udvælgelsesprocedure

Dansk Studiefond vil gerne have ansøgninger fra mange kvalificerede studerende til de 30 legater, der uddeles i hver uddelingsrunde.
De 30 legater, der uddeles ved hver uddelingsrunde, fordeles blandt studerende på de forskellige typer af videregående uddannelser i forhold til deres antal på danske uddannelsesinstitutioner.

Ansøgninger vurderes ikke ud over de på denne hjemmeside nævnte kriterier vedrørende ansøgers SU-berettigelse, størrelse på studieafgift med videre.

Blandt ansøgningerne udtrækkes tilfældigt de studerende, der vil få tildelt et legat, og disse får direkte besked herom fra Dansk Studiefonds sekretariat efter udtrækningen.
Bemærk: Du vil ikke få en meddelelse, hvis du ikke har fået tildelt et legat.