Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ansøgningsskema

Hvis du vil søge om legat, til uddeling i september, skal du anvende et ansøgningsskema, som du finder her.

Første uddeling finder sted i januar 2018.

Send dokumentation med

Alle oplysninger og den dokumentation, du bliver bedt om i ansøgningsskemaet, skal sendes sammen med ansøgningen.

Hvis der mangler oplysninger og/eller dokumentation, vil der blive set bort fra din ansøgning, med mindre det specifikt er angivet, hvorfor det ikke er vedhæftet. Det kan dreje sig om dokumentation for eksempelvis størrelsen på studieafgiften, endnu ikke modtaget udlandsstipendium, eller dokumentation for, at uddannelsen er SU-berettiget. I sådanne tilfælde skal du i din ansøgning specifikt angive, hvilken dokumentation der eftersendes, og hvorfor. Når du kan indsende denne dokumentation, skal du sende det til samme e-mailadresse, som du har sendt din ansøgning til.

Der kan ikke udbetales legat før al dokumentation er modtaget og godkendt.

Al dokumentation skal til uddelingen i januar 2018 være indsendt senest 15. december 2017, ellers bortfalder ansøgningen.

Hvornår kan du søge

Hvis du påbegynder din uddannelse i perioden januar-august, skal du søge senest 1. november det foregående år.
Hvis du påbegynder dit udlandsophold i perioden september-december, skal du søge senest 1. maj samme år.

Hvis du får et legat

Du vil få besked af Dansk Studiefonds sekretariat, hvis du har fået et legat, som vil blive udbetalt i forbindelse med uddelingsrunder i hhv. januar og september.

Pengene vil blive udbetalt til det kontonummer, som du har oplyst i din ansøgning. Hvis du har skiftet bank eller på anden vis har fået nyt kontonummer, bedes du oplyse sekretariatet om dette snarest muligt efter du har modtaget meddelelse om, at du har fået tildelt et legat.