Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ansøgningsskema

Hvis du vil søge om legat, til uddeling i september, skal du anvende et ansøgningsskema, som du finder her.

Første uddeling finder sted i januar 2018.

Send dokumentation med

Alle oplysninger og den dokumentation, du bliver bedt om i ansøgningsskemaet, skal sendes sammen med ansøgningen. Hvis der mangler oplysninger og/eller dokumentation, vil der blive set bort fra din ansøgning.

Hvornår kan du søge

Hvis du påbegynder din uddannelse i perioden januar-august, skal du søge senest 1. november det foregående år.
Hvis du påbegynder dit udlandsophold i perioden september-december, skal du søge senest 1. maj samme år.

Hvis du får et legat

Du vil få besked af Dansk Studiefonds sekretariat, hvis du har fået et legat, som vil blive udbetalt i forbindelse med uddelingsrunder i hhv. januar og september.

Pengene vil blive udbetalt til det kontonummer, som du har oplyst i din ansøgning. Hvis du har skiftet bank eller på anden vis har fået nyt kontonummer, bedes du oplyse sekretariatet om dette snarest muligt efter du har modtaget meddelelse om, at du har fået tildelt et legat.