Bestyrelsen

  • Formand, Kim Michael Smith Rugaard. 
  • Jes Gjørup, udpeget af Danske Universiteter samt Kulturministeriets Rektorer
  • Jacob Blasius Thomsen, studenterrepræsentant for Danske studerendes Fællesråd
  • Mette Østergaard Samuelsen, International chef, UCN international
  • Lise Bøgild-Jakobsen, Forkvinde for det internationale udvalg i Danske Erhvervsakademier. Ledelseskonsulent, Executive Advisor, Strategic International Lead, Erhvervsakademi Dania
  • Charly Ngigi, Organisation for Professionshøjskolestuderende (OPS)