Print Læs højt
Søg Menu
Luk
  • Formand, Kim Michael Smith Rugaard, Sekretariatschef Danske Erhvervsakademier. 
  • Jes Gjørup, Administrationschef, Kunstakademiets Billedkunstskoler
  • Sophia Vejlgaard, Head of KEA BLOBAL, Københavns Erhvervsakademi
  • Rasmus Ladegaard Slot, studenterrepræsentant for Danske studerendes Fællesråd
  • Mikkel Bøgh Eriksen, studenterrepræsentant for Pædagogstuderendes Landssammenslutning