Spørgsmål og svar

Her finder du nogle af de oftest stillede spørgsmål til Dansk Studiefond og fondens svar

Jeg kan formentlig ikke nå at få al den dokumentation, I kræver, med i ansøgningen. Kan jeg søge alligevel?

Svar: Hvis al den dokumentation, der kræves, ikke vedlægges ansøgningen, vil du ikke kunne få tildelt et legat. Det gælder, uanset hvad der er årsagen til, at du ikke kan levere dokumentationen, f.eks. eventuelle forsinkelser hos den indenlandske eller udenlandske uddannelsesinstitution eller de danske myndigheder.

Jeg er i gang med min uddannelse i udlandet og har selv betalt en del af studieafgiften, idet udlandsstipendiet ikke dækkede hele studieafgiften. Jeg vil gerne høre, om jeg vil kunne søge fonden om et legat?

Svar: Dansk Studiefond uddeler kun legater til studerende, der er påbegyndt, og som endnu ikke har afsluttet deres uddannelse i udlandet i det semester, hvor uddelingsrunden finder sted.

Selv om jeg er heldig at få et legat, er der stadigvæk en del af studieafgiften, jeg skal betale selv. Kan jeg få et lån til det?

Svar: Dansk Studiefond yder ikke længere lån, da fonden er omlagt til legatfond. Dækker dit udlandsstipendium og et legat ikke hele den studieafgift, du skal betale til din uddannelse i udlandet, har du mulighed for at tage et udlandsstudielån. Læs om udlandsstudielån og betingelserne på su.dk.

Jeg har andre udgifter i forbindelse med min uddannelse i udlandet: flyrejser, bøger mv. Kan jeg få legat til det?

Svar: Nej, legaterne fra Dansk Studiefond dækker udelukkende udgifter til studieafgiften.

Jeg har brugt al min SU og betaler selv hele studieafgiften til min udenlandske uddannelsesinstitution. Uddannelsen som sådan er i øvrigt berettigende til udlandsstipendium. Kan jeg få legat hertil?

Svar: For at modtage et legat fra Dansk Studiefond skal du være SU berettiget. Det betyder, at du mindst skal have ét SU-klip tilbage, når du starter din uddannelse/ophold i udlandet.

Skal jeg betale hele eller dele af et legat fra Dansk Studiefond tilbage?

Svar: Nej, det skal du ikke. Legaterne gives til studerende, der tager en hel eller delvis videregående uddannelse i udlandet, og skal ikke betales tilbage.